Disclamer

Stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 721 863 80), hierna te noemen: “Event Park Amsterdam”, verleent u hierbij toegang tot www.eventparkamsterdam.com, hierna te noemen: ‘de Website’ en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Event Park Amsterdam en derden zijn aangeleverd.

Event Park Amsterdam behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Event Park Amsterdam geen zeggenschap heeft. Event Park Amsterdam geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Event Park Amsterdam de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en de gebruikte foto’s liggen bij stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam en haar licentiegevers.

Privacy

Algemeen

Convention Bureau Event Park Amsterdam is een gezamenlijk maar geheel onafhankelijk initiatief van de congres- en evenementenbranche in de gemeente Haarlemmermeer en richt zich op het werven en faciliteren van internationale (zakelijke) congressen en evenementen in deze gemeente. Het Convention Bureau adviseert en helpt prospects bij hun zoektocht naar één of meerdere geschikte in Haarlemmermeer gevestigde hotels, meeting locaties en/of leveranciers en ondersteunt zo gewenst ook bij de eerste fase van planning en organisatie van een congres of evenement in evenementenregio Haarlemmermeer. Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies: Google Analytics/ Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het  IP-adres van uw computer wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Graag wijzen wij u ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee u kan voorkomen dat uww gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Nieuwsbrief

Aanmelden
Wanneer u zich via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, kunt u 2-wekelijks een nieuwsbrief verwachten met nieuws over onze regio, partners, activiteiten en projecten. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in ons emailsysteem ‘Mailchimp’ en gebruiken deze uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief. De ingevulde gegevens gebruiken we als volgt:

  • Achternaam (optioneel): wij spreken u in de nieuwsbrief graag aan met uw achternaam, bijv.: “Geachte heer Jansen”.
  • E-mailadres (verplicht): het e-mailadres is uiteraard noodzakelijk om je de nieuwsbrief te verzenden.

Als u al in dit systeem staat, dan worden uw gegevens geüpdatet, tenzij u zichzelf eerder al had afgemeld. Als u nieuw bent, ontvangt u een opt-in voor de nieuwsbrief. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van welke gegevens we van u vragen en waarom. Daarom vragen we u deze door te lezen en te accepteren. Is er iets niet duidelijk? Of missen we iets? Stuur gerust een mailtje naar info@eventparkamsterdam.com en stel uw vraag.

Afmelden
Onderaan elke mailing staat een link ‘unsubscribe from this list’.  Via deze link kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

In de Event Park Amsterdam Toolkit staan beelden over (iconen van) de regio Haarlemmermeer die helpen bij het vertellen van het verhaal van Haarlemmermeer. Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. Stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG-grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in de Toolkit worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil Stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam namelijk informatie delen over de gemeente Haarlemmermeer. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Het beeldmateriaal in de Toolkit is vastgelegd door professionele fotografen. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via info@eventparkamsterdam.com.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u ons vraagt om je gegevens te verwijderen. De e-mailadressen die wij gebruiken ter adressering van onze nieuwsbrieven, bewaren wij zolang u ingeschreven staat als nieuwsbriefabonnee. Voor het beeldmateriaal in de Toolkit en op de website eventparkamsterdam.com hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar, om actuele en relevante informatie te waarborgen.

Rechten

Op 25 mei 2018 zijn de regels verder aangescherpt met betrekking tot gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Eén onderdeel daarvan is dat je het recht hebt om vergeten te worden. Wilt u uw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar eventparkamsterdam.com o.v.v. ‘Verwijder mijn gegevens en geef in deze mail in ieder geval uw achternaam en het mailadres waarmee u zichzelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we u opzoeken en uw gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL-verbinding.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2018. Stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen en te actualiseren.

Vragen, verzoeken en klachten

Heeft u een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Convention Bureau Event Park Amsterdam? Neem dan contact met ons op door te bellen met +31 (0)6 243 488 50 of stuur een e-mail naar info@eventparkamsterdam.com.