26 oktober 2020

Convention Bureau Event Park Amsterdam primary focus is promoting Haarlemmermeer (the region between Haarlem, Leiden and Amsterdam) within the (inter)national meeting and event market. The website of Event Park Amsterdam gives a clear overview of all possible partners and offers an easy way to submit requests. On a frequent basis, Event Park Amsterdam shares columns to keep meeting and event planners update on news and trends in the market as well as the way in which they apply to Haarlemmermeer.

Scroll voor de Nederlandse versie.

Column Floris Licht, Chairman Event Park Amsterdam -During times like these, many organizations are forced to review their business practices. Key questions they ask themselves are: What do we stand for? How are we adding value? How do we want to achieve our goals and what differentiates us from competitors? 

A part of this review often consists of a thorough check of all cost lines. What are we paying for and what do we get out of it? Are certain subscriptions or memberships necessary or can we stop them with little impact? One or multiple saving opportunities often arise if such a review is done correctly.

Don’t cut too much! 

The big danger however is that companies take this exercise too far and start cutting vital elements that are needed for future growth. A prime example of this are the expenses in the areas of PR, communication and promotion. Of course, it could very well be that these types of activities will not show an immediate return in these uncertain times. The question should however be if your customers will remember your company at all if you decide to “lay low for a while” and stop showing any type of online or offline activity, which reassures your client base that you are ready for “the world of tomorrow”. 

Work on the image of Haarlemmermeer 

Much of the same applies for the image of the Haarlemmermeer region in the national and international meeting & events market. Even though many of Event Park Amsterdam’s partner are going through a very difficult period, it is important for the key players in this market to continue to work together on letting the world know that Haarlemmermeer is better available, better accessible and more affordable than Amsterdam. Next to this Haarlemmermeer offers a huge amount of space, water and “green” which given the current focus on safety and social distancing definitely is a plus versus the (much busier) major cities. 

Based on all this I am very enthusiastic about the fact the city council has approved the Touristic Vision 2020 – 2025 for Haarlemmermeer whereby we will soon be meeting them to discuss how Event Park Amsterdam will fulfill its key role in turning this vision into reality. 

Floris Licht

Visit our site in English, German or French

Dutch version

Column Floris Licht, Voorzitter Event Park Amsterdam - In tijden als deze worden veel organisatie gedwongen de bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Waar staan we voor? Hoe voegen we waarde toe? Hoe willen we dit bereiken en hoe zijn we hierin onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten? 

Een onderdeel van dit “doorlichten” gaat vaker wel dan niet gepaard met een grondige doorblik van de kostenstructuur. Waar betalen we voor en wat levert dit ons op? Zijn bepaalde lidmaatschappen en promoties nodig of kunnen we ook zonder? Als een dergelijke exercitie goed wordt uitgevoerd levert dit vaak een aantal besparingsmogelijkheden op.

Sla niet door in schrappen 

Het grote gevaar is echter dat men doorslaat en zaken “schrapt” die juist nu nodig zijn voor toekomstige groei. Een goed voorbeeld hiervan zijn de uitgaven op het gebied PR, Communicatie en promotie. Uiteraard is het goed mogelijk dat activiteiten op dit vlak in deze krappe tijden niet direct resultaat op zullen leveren. De vraag is echter of je bij jouw klanten “top of mind” blijft als je het komende jaar volledig van het podium afstapt en niet zichtbaar (online en offline) bezig blijft met “de wereld van morgen”. 

Werken aan het imago van Haarlemmermeer 

Hetzelfde geldt absoluut ook voor het imago van Haarlemmermeer in de nationale en internationele meeting- en event markt. Alhoewel de partners van Even Park Amsterdam het momenteel erg zwaar hebben, is het juist nu belangrijk dat men samen optrekt en de wereld laat  weten dat Haarlemmermeer als regio beter beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is dan Amsterdam, waarbij het op basis van de beschikbare ruimte, het water en het groen qua gevoel van veiligheid zeker ook een streepje voor heeft in vergelijking met de grote steden. 

Dit gezegd hebbende ben ik ontzettend blij dat de Toeristische Visie 2020 – 2025 van Haarlemmermeer is goedgekeurd en dat we binnenkort namens Event Park Amsterdam bij de wethouder aan tafel kruipen om de prominente rol van ons binnen deze visie verder vorm te geven. 

Floris Licht